School gesloten tot en met 8 mei

Dinsdagavond 31 maart heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april.

Voor het onderwijs betekent dit concreet dat scholen gesloten blijven tot en met de meivakantie (tot en met 8 mei). De week voorafgaand aan 28 april maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen verlengd worden.
De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in de meivakantie.

 

Onderwijs op afstand

Ondanks deze uitzonderlijke situatie en de grote onzekerheid die deze met zich meebrengt, zijn wij onder de indruk van de inzet van u en onze medewerkers om in zo’n kort tijdsbestek vorm te geven aan onderwijs op afstand. Wij blijven ons komende periode ten volle inzetten om hier op een goede manier invulling aan te geven. We herhalen hierbij het beroep dat we doen op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

 

Opvang

We blijven onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen met ouders in een cruciaal beroep, als dat nodig is.

Lucas Onderwijs volgt de richtlijnen van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.ggdhaaglanden.nl/coronavirus/coronavirus-1.htm
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

 

Actuele ontwikkelingen

Wij houden u via MijnSchoolInfo en via deze website op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met directeur Nienke Huizinga via MijnSchoolInfo of 070-364 86 81.

Met vriendelijke groet,

Nienke Huizinga